over mij gedragstherapie katten

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een compleet traject dat bestaan uit een consult aan huis, gedragsanalyse, behandelplan en nazorg. Afhankelijk van het probleem omvat het traject een gedragsconsult van 1,5 uur of een plusconsult van 2,5 uur. Voor de meeste problemen is een gedragsconsult voldoende. Wanneer er sprake is van meerdere problemen of van complexe problemen die om een intensieve begeleiding vragen is een plusconsult vaak noodzakelijk. In overleg kunnen we bepalen wat in jouw geval het beste is.

Werkwijze

  • Voorafgaand aan het consult vraag ik je om een aantal observaties te doen of video’s te maken.
  • Vervolgens kom ik bij je thuis langs. Tijdens het consult gaan we uitgebreid in gesprek over het probleemgedrag van de kat(ten) en zal ik het gedrag van de kat(ten) observeren.
  • Na afloop van het consult krijg je een verslag met daarin een duidelijke diagnose, behandelplan en prognose.
  • Indien nodig (en indien je daar geen bezwaar tegen hebt) zal ik overleg plegen met je dierenarts en/of de dierenarts op de hoogte stellen van de diagnose en de gegeven adviezen.
  • Vervolgens zal ik je gedurende 3 maanden telefonisch begeleiden bij het uitvoeren van de adviezen.

Effectiviteit gedragstherapie

Het al of niet slagen van gedragstherapie hangt af van verschillende factoren. Allereerst is natuurlijk de deskundigheid en ervaring van een gedragstherapeut belangrijk. Daarnaast spelen de volgende factoren een rol:

  • het type en duur van het probleem
  • de mogelijkheden en wensen van de eigenaar
  • de therapietrouw (het trouw opvolgen van de adviezen)

​De ervaring leert dat veel ongewenst gedrag te veranderen is, volledig of gedeeltelijk waarbij het acceptabel en leefbaar is.

Kosten

De kosten van een gedragstherapietraject, inclusief huisbezoek, verslag en nazorg, zijn afhankelijk van het type consult:

  • € 180,00 voor een gedragsconsult
  • € 295,00 voor een plusconsult

​Beide bedragen zijn inclusief btw, exclusief reiskosten (deze bespreken wij van tevoren).

foto gedragstherapie